Reflectiemoment: verslag online!

Op donderdag 19 oktober was iedereen welkom in de Cultuurfabriek in Ingelmunster om er te praten over vrijetijdsparticipatie. 

Een dertigtal geïnteresseerden tekenden present tegen de middag. Na een smakelijke lunch konden we aan de slag gaan. De powerpoints en / of verslagen van de individuele werkgroepen kan u hier terugvinden.

 

13:00 - 13:30 | Welkom en inleiding: vrijetijdsparticipatie vanuit buurtperspectief

Door Mehdi Maréchal, voorheen stafmedewerker Cultuur en Interculturaliteit bij Démos vzw, momenteel zelfstandig consulent en medewerker 'De Gentse Lente'.

Mehdi's presentatie vind je onderaan dit bericht bij de bijlages.

13:30 - 14:15 | UiT in de buurt: een panelgesprek over de praktijk in Ingelmunster
Moderator: Dirk Vandenberghe, coördinator van SIEN magazine voor OCMW Kortrijk en zelfstandig journalist bij o.a. NRC, Ons Erfdeel,…) 
Vanuit hun ervaring belichten de betrokken partners bij het pilootproject “UiT in de Buurt in de Bruinbeekstraat” de do's en don'ts van een participatief vrijetijdsproject. Wat werkte goed, wat kon er beter? Welke (beleids)instrumenten biedt de gemeente zelf aan? Wat was de rol van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie, hoe is dit ontstaan en hoe houdt men de drive erin? Waar liggen de grote uitdagingen voor de toekomst? Niet enkel lokale beleidsmakers, gemeentelijke diensten en de regionale cultuurwerking UiTinMidwest komen aan het woord, maar ook buurtbewoners en veldwerkers van de Welzijnsschakel ’t Hertje en sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek treden voor het voetlicht.

Voor het verloop van het pilootproject in Ingelmunster verwijzen we je graag door naar de blog www.uitindebuurt.wordpress.com.

 
14:30 - 16:30 | Hoe kunnen we vrijetijdsparticipatie vanuit buurtperspectief waarmaken? 
Er zijn drie werkgroepen voorzien, elke deelnemer neemt deel aan twee van de drie werkgroepen.

1. Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie: op maat van elke gemeente?

Momenteel hebben 104 Vlaamse gemeenten en Lokaal Netwerk, er blijven nog wat blinde vlekken bestaan. Wat is de betekenis en de zin van lokale netwerking? Wat bereiken we ermee? Wat ontbreekt er om het netwerk volop te laten renderen? Waar kan regionale samenwerking een meerwaarde betekenen?
Inleiding door Stéphanie Rosseel, dienst VES Izegem en Astrid De Bruycker, stafmedewerker Lokale Netwerken Démos

Het verslag van deze werkgroep vind je bij de bijlages.

2. Sociale huisvestingsmaatschappijen: meer dan alleen sociaal wonen
Om tot een sterke buurt te komen, komt het er op aan om het collectieve te stimuleren. Sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Mandelbeek’ uit Ingelmunster zet sterk in op vrijetijdsbeleving voor en door de buurt en maakt hiervoor ook de nodige tijd en middelen vrij. Tijd voor een nieuwe alliantie tussen beleidsmakers, vrijetijdsdiensten, (vrijwilligers)organisaties, burgers en sociale huisvestingsmaatschappijen?
Inleiding door Peter De Clerck, directeur sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek

Het verslag van deze werkgroep vind je bij de bijlages.

3. Nadenken over een lokaal en sociaal cultuur-en vrijetijdsbeleid    
Vlaanderen kent heel wat innovatieve, sociale cultuur-en vrijetijdsinitiatieven. De 'Tuin der Lusten' in Roeselare is er zo één van. Het komt er op aan om veel ruimte te laten aan partners om zelf een dynamiek te ontwikkelen en om mensen uit kansengroepen mee te nemen in verhalen waarin ze zelf een hoofdrol vertolken. Hoe krijg je ‘moeilijk te bereiken groepen’ mee in het vrijetijdsbad, welke methodieken prikkelen, wat is haalbaar op schaal van kleine gemeenten, wat garandeert duurzaamheid en kwaliteit?
Inleiding door Kasper Verhelst, medewerker sociaal-artistieke projecten bij De Spil Roeselare en Inge Vandewalle, stafmedewerker Lokale Netwerken en Armoede

Het verslag van deze werkgroep vind je bij de bijlages.

 

16:30 | Slotwoord 'Over regionale cultuurwerking en participatie' 
Door Nele Provoost, coördinator van projectvereniging BIE

16:45 | Afsluitende drink