Reflectie- en ontmoetingsmoment vrijetijdsparticipatie

Is vrijetijdsparticipatie ook een hot topic binnen uw organisatie? Jongleert u vlot met termen als Participatiedecreet, toeleiding en sociale inclusie? Of gaat u net van start en zoekt u inspiratie?

Is vrijetijdsparticipatie ook een hot topic binnen uw organisatie? Jongleert u vlot met termen als Participatiedecreet, toeleiding en sociale inclusie? Of gaat u net van start en zoekt u inspiratie?
 
Onder de noemer ‘Uit in de buurt’ lanceerde UitinMidwest, de cultuurtak van projectvereniging BIE, in het voorjaar een participatief vrijetijdsproject in Ingelmunster voor en door buurtbewoners.
Tijdens het reflectie- en ontmoetingsmoment ‘UiT in de buurt’ nodigen we beleidsmakers, medewerkers van de jeugd-, sport- en cultuurdiensten, verenigingen rond vrijetijdsparticipatie en sociale huisvestingsmaatschappijen uit aan onze tafel.

PROGRAMMA:
12:00 - 13:00 | Onthaal met een drankje en een hartige lunch 

13:00 - 13:30 | Welkom en inleiding: vrijetijdsparticipatie vanuit buurtperspectief

13:30 - 14:15 | UiT in de buurt: een panelgesprek over de praktijk in Ingelmunster
Moderator: Dirk Vandenberghe, coördinator van SIEN magazine voor OCMW Kortrijk en zelfstandig journalist bij o.a. NRC, Ons Erfdeel,…) 
Vanuit hun ervaring belichten de betrokken partners bij het pilootproject “UiT in de Buurt in de Bruinbeekstraat” de do's en don'ts van een participatief vrijetijdsproject. Wat werkte goed, wat kon er beter? Welke (beleids)instrumenten biedt de gemeente zelf aan? Wat was de rol van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie, hoe is dit ontstaan en hoe houdt men de drive erin? Waar liggen de grote uitdagingen voor de toekomst? Niet enkel lokale beleidsmakers, gemeentelijke diensten en de regionale cultuurwerking UiTinMidwest komen aan het woord, maar ook buurtbewoners en veldwerkers van de Welzijnsschakel ’t Hertje en sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek treden voor het voetlicht.

14:30 - 16:30 | Hoe kunnen we vrijetijdsparticipatie vanuit buurtperspectief waarmaken? 
Er zijn drie werkgroepen voorzien, elke deelnemer neemt deel aan twee van de drie werkgroepen.

1. Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie: op maat van elke gemeente?

Momenteel hebben 104 Vlaamse gemeenten en Lokaal Netwerk, er blijven nog wat blinde vlekken bestaan. Wat is de betekenis en de zin van lokale netwerking? Wat bereiken we ermee? Wat ontbreekt er om het netwerk volop te laten renderen? Waar kan regionale samenwerking een meerwaarde betekenen?
Inleiding door Stéphanie Rosseel, dienst VES Izegem en Astrid De Bruycker, stafmedewerker Lokale Netwerken Démos

2. Sociale huisvestingsmaatschappijen: meer dan alleen sociaal wonen
Om tot een sterke buurt te komen, komt het er op aan om het collectieve te stimuleren. Sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Mandelbeek’ uit Ingelmunster zet sterk in op vrijetijdsbeleving voor en door de buurt en maakt hiervoor ook de nodige tijd en middelen vrij. Tijd voor een nieuwe alliantie tussen beleidsmakers, vrijetijdsdiensten, (vrijwilligers)organisaties, burgers en sociale huisvestingsmaatschappijen?
Inleiding door Peter De Clerck, directeur sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek

3. Nadenken over een lokaal en sociaal cultuur-en vrijetijdsbeleid    
Vlaanderen kent heel wat innovatieve, sociale cultuur-en vrijetijdsinitiatieven. De 'Tuin der Lusten' in Roeselare is er zo één van. Het komt er op aan om veel ruimte te laten aan partners om zelf een dynamiek te ontwikkelen en om mensen uit kansengroepen mee te nemen in verhalen waarin ze zelf een hoofdrol vertolken. Hoe krijg je ‘moeilijk te bereiken groepen’ mee in het vrijetijdsbad, welke methodieken prikkelen, wat is haalbaar op schaal van kleine gemeenten, wat garandeert duurzaamheid en kwaliteit?
Inleiding door Kasper Verhelst, medewerker sociaal-artistieke projecten bij De Spil Roeselare en Inge Vandewalle, stafmedewerker Lokale Netwerken en Armoede

16:30 | Slotwoord 'Over regionale cultuurwerking en participatie' 

16:45 | Afsluitende drink

PRAKTISCH
Locatie: Cultuurfabriek | Kortrijkstraat 4, 8770 Ingelmunster
Datum: donderdag 19 oktober 2017 | 12u - 17u
Deelnameprijs: €15
Inschrijven: vul het inschrijvingsformulier in
Meer info: Trui Dewaele, trui@bienet.be of 0492/17.26.62